Gordontrainingen

Basistraining:

Voor wie?
De trainingen zijn bedoeld voor ouders (lees ook: stief-, pleeg-, adoptie- en grootouders) van kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar, die de band met hun kind willen verbeteren en verstevigen.

Inhoud:
Tijdens de trainingen worden de basisvaardigheden besproken en vooral ook veel geoefend. Er wordt gewerkt met veel herkenbare voorbeelden en er is veel ruimte om eigen situaties in te brengen. De stof wordt ondersteund door een (werk)boek.

Wat?

  • Gedrag bekijken zonder oordeel.
  • Versterken van de band met je kind, voorkomen van conflicten.
  • Invoelend luisteren, grenzen aangeven, duidelijk zijn.
  • Conflicten oplossen, omgaan met verschil in waarden.

Wanneer?
8 donderdagavonden 19.30-22.00. Start: 1 oktober 2020
8 woensdagochtenden 9.00-11.30, start: 30 september 2020.

Interesse, maar schikt bijv. de datum niet? Neem even contact op; bij voldoende belangstelling is het ook mogelijk de trainingen op een andere dag of locatie te geven.

Wat kost het?
Totale cursus (inclusief werkboek): € 240,-
Als je samen kinderen opvoedt, is het zeker een overweging waard om samen de trainingen te volgen. Partners betalen de helft van de prijs.
Bij gezamenlijke aanmelding van een groep van 5 of meer ouders geldt een gereduceerd tarief.

Hoe meld ik me aan?
info@opvoedenmetdegordonmethode.nl, of 0317-356028.

Introductiecursus:
Gordonmethode in vogelvlucht in 2 bijeenkomsten.
Bedoeld om kennis te maken met de Gordonmethode en samen aan de slag gaan met enkele vaardigheden uit de methode.
2 maandagavonden 19.30-22.00. 9 en 16 januari 2020.
Kosten: € 60,-.

Opfris- en verdiepingsavond:
Voor oud-cursisten: opfrissen van de stof aan de hand van een thema.
Verdiepingsbijeenkomst voor oud-cursisten.
1 avond 19.30-22.00. Momenteel niet gepland.
Kosten: € 20,-

NB: de Stichting NET is als enige in Nederland en Vlaanderen bevoegd tot het opleiden van Gordon® Communicatie trainers en het afgeven van licenties. Daarmee waarborgt zij de kwaliteit van de trainingen. Zie ook www.gordontraining.nl.