Mijn naam is Monique Fontijn. De afgelopen 28 jaar werkte ik als kinderfysiotherapeut op verschillende mytylscholen, revalidatiecentra en eerstelijns praktijken. Sinds 2013 werk ik met veel plezier in mijn eigen praktijk voor kinderfysiotherapie in Renkum. Op die locatie geef ik sindsdien ook de Gordontrainingen voor ouders.

In 1998 streek ik met mijn partner Frank neer in Wageningen. In 2000 werd daar onze eerste zoon geboren, in 2002 gevolgd door onze tweede. In 2007 kwam de jongste, onze pleegzoon, bij ons wonen. Tieners/ jongvolwassenen zijn het inmiddels alle drie. Ik geniet intens van het ouderschap en ervaar het als een groot geluk om iedere dag te zien hoe “onze mannen” zich ontwikkelen.

Wat me altijd verbaasd heeft is dat je voor bijna ieder denkbaar beroep eerst een stage, opleiding of studie moet doen. Wat betreft opvoeden varen de meeste ouders op het voorbeeld wat ze van hun eigen ouders kregen, aangevuld met hun eigen intuïtie. En natuurlijk, met een flinke dosis liefde kom je heel ver. Zelf voelde ik de behoefte om me meer te verdiepen in het ouderschap. Daarnaast was ik ook in mijn werk als kinderfysiotherapeut soms op zoek naar meer handvatten in de communicatie met kinderen en hun ouders.

In 2008 volgde ik de Gordontraining voor ouders bij Jantine Peters (schrijfster van het boek “kijk, luister en begrijp” over de Gordonmethode) op kindercentrum Schateiland van Ineke Brouwers (toen Gordontrainer in opleiding). Ik merkte dat deze methode heel goed bij me paste en veel inzicht en zeer praktisch toepasbare communicatieve vaardigheden bood.

De Gordonmethode bleek ook nog veel breder dan dat. Om maar wat te noemen: met de Gordonmethode leerde ik niet alleen met meer acceptatie te luisteren naar mijn kinderen, maar ook naar ouders van kinderen op de praktijk (en niet in de laatste plaats ook naar mezelf). De Gordonmethode gaf me houvast, een raamwerk bij lastige gesprekken. De Gordonmethode gaf me meer inzicht in de menselijke behoeften achter iedere emotie, wat me nog meer ruimte gaf voor begrip en betrokkenheid.

In 2013 volgde ik zelf de opleiding tot Gordontrainer, die ik afsloot met de licentie opvoeding. Het geven van de trainingen, het aanreiken van handvatten voor een liefdevolle verbinding tussen ouder en kind, geeft me veel positieve energie.