De Gordon®methode: opvoeden met wederzijds respect

Thomas Gordon (ontwikkelingspsycholoog, 3 maal genomineerd voor de Nobelprijs voor de vrede) heeft zijn idee├źn over opvoeding uitgewerkt tot een praktisch toepasbare methode, waarin hij gebruik maakt van een aantal vaardigheden die je je eigen kunt maken door er veel mee te oefenen:

  • Bekijken van gedrag zonder te oordelen.
  • Naar je kind luisteren, zodat het zich gehoord en gerespecteerd voelt.
  • Duidelijk zijn voor je kind.
  • Je eigen grenzen aangeven, je kind hierbij in zijn/ haar waarde latend.
  • Problemen oplossen in onderling overleg.
  • Omgaan met verschil in waardeoordelen.

Gordon ziet opvoeden als iets anders dan het sturen van gedrag middels straffen en belonen. Met de Gordonmethode geef je je kind belangrijke sociaal-emotionele vaardigheden mee die het nodig heeft om uiteindelijk zelfstandig de wereld in te gaan:

  • Een positief zelfbeeld.
  • Grenzen op een goede manier aan kunnen geven.
  • Bewustzijn van de behoefte van anderen en mogelijkheden om gedrag daarop aan te passen.
  • Verantwoordelijkheid nemen en eigen oplossingen vinden.